Omsorgstandpleje

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 21. januar 2018
af Elisabeth Haahr Christensen

Tilbud om omsorgstandpleje kan søges af alle borgere der:

  • er visiteret til eller bor i plejebolig
  • er visiteret til eller er daghjems-bruger
  • bor i eget hjem eller ældrebolig med mange hjælpeforanstaltninger, og som kan sidestilles med borgere der bor i plejebolig. 

For at være tilmeldt omsorgstandpleje er det en forudsætning, at en visitator vurderer, at du opfylder kriterierne for ordningen.

Behandlingen udføres af:

  • Holstebro Kommunale Tandpleje
  • En privat praktiserende tandlæge
  • Klinisk tandteknikker

Social og Sundhed
Social og Sundhed

Visitationen - Hjemmehjælp og boliger

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid:
Visitatorerne hverdage fra kl. 08.30 - 09.30.
Administrationen hverdage fra kl. 09.30 - 15.00 (fredag til kl. 14.00)

keyboard_arrow_up