Center Birkehøj

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 12. februar 2020
af Elisabeth Haahr Christensen

Center Birkehøj ligger i den nordvestlige del af Holstebro og består på nuværende tidspunkt af 16 boliger og 6 midlertidige opholdspladser (MTO-pladser).

Der er midlertidigt ophold (MTO) til de borgere, hvor det ikke er afklaret, hvilket tilbud der vil være det bedste.

Boligerne er på ca. 55 m2 og er lyse, rummelige 2 værelsesboliger - de fleste med udgang til lukket have. De har alle et stort badeværelse og tekøkken. Der er handicapvenligt miljø udendørs såvel som indendørs. Derudover er der fælleskøkken i forbindelse med den fælles opholdsstue, brede gangarealer og lyse opholdsrum.

Vi har dagligt aktiviteter i fælleskøkkenet. Vi bruger vores udefaciliteter til gåture og aktiviteter, som vejret tillader. Vi har også en aftale med ”Omsorgsmusikanten”. Vi inviterer gerne pårørende i at tage del i dagligdagen. Vi tilrettelægger altid aktiviteterne individuelt med udgangspunkt i den enkelte beboers behov på dagen.

Da vi er et nystartet tilbud, er vi under udvikling i forhold til de daglige aktiviteter og samarbejdsflader.

Opdateret den 02.07.2020

Sundheds- og Ældreministeriet udsendte mandag den 29. juni 2020 en pressemeddelelse vedrørende genåbning for besøg inde på plejecentrene.

Det betyder, at der fra torsdag den 2. juli 2020 som udgangspunkt er blevet åbnet for besøg på både ude- og indendørsarealer på plejehjem, i plejeboliger og på aflastningspladser samt sygehuse og klinikker. Besøgene skal dog foregå på en forsvarlig måde, og Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal følges.

I tilfælde af lokale smitteudbrud kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstede et individuelt påbud om besøgsrestriktion eller besøgsforbud. Det betyder, at det kan blive nødvendigt kortvarigt at lukke ned igen på et konkret plejecenter, hvis der er mistanke om smitte, øget risiko for smitte, eller hvis antallet af smittede personer i kommunen er højt. Et sådan forbud eller en restriktion kan omfatte både indendørs arealer og udearealer.

Trods eventuelle forbud eller restriktioner for besøg vil det fortsat være muligt at få besøg i kritiske situationer.


keyboard_arrow_up