Center Birkehøj

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 12. februar 2020
af Elisabeth Haahr Christensen

Center Birkehøj ligger i den nordvestlige del af Holstebro og består på nuværende tidspunkt af 16 boliger og 6 midlertidige opholdspladser (MTO-pladser).

Der er midlertidigt ophold (MTO) til de borgere, hvor det ikke er afklaret, hvilket tilbud der vil være det bedste.

Boligerne er på ca. 55 m2 og er lyse, rummelige 2 værelsesboliger - de fleste med udgang til lukket have. De har alle et stort badeværelse og tekøkken. Der er handicapvenligt miljø udendørs såvel som indendørs. Derudover er der fælleskøkken i forbindelse med den fælles opholdsstue, brede gangarealer og lyse opholdsrum.

Vi har dagligt aktiviteter i fælleskøkkenet. Vi bruger vores udefaciliteter til gåture og aktiviteter, som vejret tillader. Vi har også en aftale med ”Omsorgsmusikanten”. Vi inviterer gerne pårørende i at tage del i dagligdagen. Vi tilrettelægger altid aktiviteterne individuelt med udgangspunkt i den enkelte beboers behov på dagen.

Da vi er et nystartet tilbud, er vi under udvikling i forhold til de daglige aktiviteter og samarbejdsflader.

Corona-information 26.06.2020

Der er fortsat besøgsforbud på Holstebro kommunes plejecentre. Besøgsforbuddet gælder beboernes egne boliger og på indendørs fællesarealer. Det betyder, at besøg altovervejende skal ske udenfor.

Besøgsforbuddet gælder dog ikke i kritiske situationer, hvilket omfatter besøg fra nære pårørende til kritisk syge, døende og beboere med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at beboeren mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsforbuddet.

Hvor et besøg som følge af beboerens helbredsmæssige tilstand, eller fordi de fysiske rammer for besøg ikke kan foregå udendørs, har den enkelte beboer, uden at der foreligger en kritisk situation, ret til i samarbejde med plejecentrets ledelse at udpege 1-2 faste besøgspersoner, som kan aflægge besøg i den del af institutionen, som den enkelte beboer selv råder over.

Generelt skal besøg finde sted ud fra fastlagte rammer og efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og det er ledelsen på det enkelte plejecenter, der under hensyntagen til retningslinjerne og den enkelte beboer, skal træffe beslutning i forhold til besøg.

Hvis du ønsker at besøge et af kommunens plejecentre, hvor du har pårørende, eller har du yderligere spørgsmål til besøg, kan du kontakte plejecentret for mere information eller for at aftale besøg.


keyboard_arrow_up