Plejeboligerne Mellemtoft

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 27. januar 2020
af Elisabeth Haahr Christensen

Plejeboligerne Mellemtoft består af 50 plejeboliger, der er taget i brug april 2000. Mellemtoft er en bebyggelse med ideer fra landsby begrebet, idet husene er bygget i klynger.

Plejeboligerne Mellemtoft består af 5 huse med 10 lejligheder i hvert hus, og husene er knyttet sammen af et rigt blomstrende haveanlæg med slyngede stier, bænke og pavilloner. Bebyggelsen ligger midt i en meget smuk natur med sti ned til en sø. Ud over de 5 huse, er der et fælleshus med bl.a. festsal, gæsteværelse og kontorer.

Plejeboligerne er tidssvarende to-rums lejligheder med stort badeværelse og tekøkken.

Alle boenheder indeholder bl.a. fælles køkken og opholdsstue. Her kan man vælge at spise sine måltider sammen med de øvrige beboere i boenheden. Alle måltider tilberedes i boenhedens køkken.

Opdateret den 02.07.2020

Sundheds- og Ældreministeriet udsendte mandag den 29. juni 2020 en pressemeddelelse vedrørende genåbning for besøg inde på plejecentrene.

Det betyder, at der fra torsdag den 2. juli 2020 som udgangspunkt er blevet åbnet for besøg på både ude- og indendørsarealer på plejehjem, i plejeboliger og på aflastningspladser samt sygehuse og klinikker. Besøgene skal dog foregå på en forsvarlig måde, og Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal følges.

I tilfælde af lokale smitteudbrud kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstede et individuelt påbud om besøgsrestriktion eller besøgsforbud. Det betyder, at det kan blive nødvendigt kortvarigt at lukke ned igen på et konkret plejecenter, hvis der er mistanke om smitte, øget risiko for smitte, eller hvis antallet af smittede personer i kommunen er højt. Et sådan forbud eller en restriktion kan omfatte både indendørs arealer og udearealer.

Trods eventuelle forbud eller restriktioner for besøg vil det fortsat være muligt at få besøg i kritiske situationer.


keyboard_arrow_up