Plejeboligerne ved Ulfborg Aktiv Center

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 27. januar 2020
af Elisabeth Haahr Christensen

Ulfborg Aktiv Center er beliggende centralt i Ulfborg By. Centeret  blev opført i 1960´erne.

I 1991 påbegyndtes ombygning af boligerne til mere tidssvarende lejligheder. Der er siden bygget til i flere omgange, hvilket ses af de lidt forskelligartede måder at bygge på.

Centeret i sin nuværende form har eksisteret siden 2004, og består i dag af 3 afdelinger med i alt 64 boliger:

  • 18 almene 2- rums plejeboliger
  • 10 et-rumsboliger i et tæt plejemiljø, som specielt er velegnet til demente borgere
  • 30 ældreboliger, som er et tilbud til borgere med væsentlig flere ressourcer end borgere i plejeboliger
  • 6 MTO pladser = midlertidige pladser til borgere, som af forskellige årsager har behov for et midlertidigt ophold

Alle permanente boliger har egen lille terrasse.

Vi har en stor cafe, hvor der foregår mange arrangementer, og hvor beboere, men også pensionister udefra byen, kan komme og spise. Til centeret er ligeledes tilknyttet et stort dagcenter, hvor der er mange forskellige tilbud. Mange af tilbuddene  er styret af frivillige. Her kommer mange borgere udefra, men også vore mest ressourcestærke beboere har glæde af at komme i dagcenteret.

Desuden rummer centeret også en selvejende fysioterapi.

Opdateret den 02.07.2020

Sundheds- og Ældreministeriet udsendte mandag den 29. juni 2020 en pressemeddelelse vedrørende genåbning for besøg inde på plejecentrene.

Det betyder, at der fra torsdag den 2. juli 2020 som udgangspunkt er blevet åbnet for besøg på både ude- og indendørsarealer på plejehjem, i plejeboliger og på aflastningspladser samt sygehuse og klinikker. Besøgene skal dog foregå på en forsvarlig måde, og Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal følges.

I tilfælde af lokale smitteudbrud kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstede et individuelt påbud om besøgsrestriktion eller besøgsforbud. Det betyder, at det kan blive nødvendigt kortvarigt at lukke ned igen på et konkret plejecenter, hvis der er mistanke om smitte, øget risiko for smitte, eller hvis antallet af smittede personer i kommunen er højt. Et sådan forbud eller en restriktion kan omfatte både indendørs arealer og udearealer.

Trods eventuelle forbud eller restriktioner for besøg vil det fortsat være muligt at få besøg i kritiske situationer.


keyboard_arrow_up