Birkehuset

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 21. januar 2018
af Elisabeth Haahr Christensen

Birkehuset er et daghjemstilbud til 19 hjemmeboende middelsvært til svært demente borgere med en diagnosticeret demenssygdom.

Derudover er der 5 pladser til hjemmeboende borgere med et varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau, der medfører et stort individuelt fysisk plejebehov. 


keyboard_arrow_up