Birkehuset

Omsorg og støtte

Læs mere

Sidst opdateret 21. januar 2018
af Elisabeth Haahr Christensen

Birkehuset er et daghjemstilbud til 19 hjemmeboende middelsvært til svært demente borgere med en diagnosticeret demenssygdom.

Derudover er der 5 pladser til hjemmeboende borgere med et varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau, der medfører et stort individuelt fysisk plejebehov. 

Om Birkehuset

I Birkehuset lægges vægt på hverdagslivets betydning, struktur, nærvær og meningsfulde aktiviteter; f.eks. hus- og havearbejde, dyrepasning, motion, spil mm. Målet er at bevare færdigheder, så den enkeltes livskvalitet, identitet og selvværd styrkes, og isolation modvirkes.

Personalet har en socialpædagogisk tilgang og er tværfagligt sammensat.

Huset er indrettet med 4 grupperum, som har tilknyttet 5-7 faste brugere dagligt.

Derudover er der et fællesrum, hvor alle kan samles til motion og fælles aktiviteter; i forbindelse med fællesrummet er der et lille anretter køkken. Et mindre rum bruges til individuelle aktiviteter, f.eks. læse- og musikgruppe.

Birkehuset har også en gårdhave med drivhus, frugttræer, dyr m.m.

Birkehuset er åbent hverdage kl. 09.30 – 15.30. Der er lukket i weekenden og på helligdage. 

Ansøgning om plads

For at kunne komme i betragtning skal man opfylde følgende mål/kriterier: 

Med en bevilliget plads kan der søges om kørselsordning.
Kriterier for kørselsordning.

keyboard_arrow_up