Borgerstyret Personlig Assistance - BPA

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 14. juli 2021
af Social og sundhed

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan du selv ansætte personer, der kan give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.

En BPA-ordning efter servicelovens §95 eller §96 kan gives til voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke, eller kun i meget begrænset omfang, kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner, og som har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand.

For at bruge BPA-ordningen skal du være i stand til at fungere som arbejdsleder. 

Hos Myndighed Social kan du rekvirere en håndbog for borgere, der er bevilget en BPA efter Servicelovens § 96.  

Ønsker du en ansættelseskontrakt, kan du også få denne ved henvendelse til Myndighed Social. 


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 14. juli 2021 af Social og sundhed