Borgerstyret Personlig Assistance - BPA

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 17. januar 2018
af Anne Houstoer Christensen

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan du selv ansætte personer, der kan give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.

En BPA-ordning efter servicelovens §95 eller §96 kan gives til voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke, eller kun i meget begrænset omfang, kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner, og som har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand.

For at bruge BPA-ordningen skal du være i stand til at fungere som arbejdsleder. 

Hos Visitation og Rådgivning kan du rekvirere en håndbog for borgere, der er bevilget en BPA efter Servicelovens § 96


keyboard_arrow_up