Dag- og botilbud

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 14. juli 2021
af Social og sundhed

Vi har i Center for Handicap en række dag- og botilbud til personer med forskellige former for funktionsnedsættelser.

Vi har følgende dagtilbud: 

CFHs Aktivitetstilbud
HLT-værkstedet
Naturværkstedet (på Saustrup)
- Skovlund
- Hyldgården
- Rydehjemmet
- Skredsande

Hyldgården og Saustrup er desuden botilbud til voksne personer med varigt nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne.

Rydehjemmet er et botilbud for personer med udviklingshæmning, som udover pædagogisk støtte har brug for en del pleje og omsorg.

Skredsande er et botilbud til voksne personer med moderat til svær erhvervet hjerneskade som primær diagnose.

De særlige uddannelses- og undervisningstilbud for unge og voksne tilbydes af STU og Kollegium Mariebjerg. Uddannelsescenter Mariebjerg tilbyder en række bomuligheder, mens man modtager undervisning eller er i et særligt uddannelsesforløb.

Derudover er der en række bofællesskaber for personer med funktionsnedsættelser, de fleste i almennyttige boliger.


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 14. juli 2021 af Social og sundhed