Forældrenetværk til psykisk syge og handicappede børn

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 18. januar 2018
af Anne Houstoer Christensen

Et projekt som har til formål at styrke forældrene, til psykiske sårbare børn og unge i Holstebro kommune, således familierne får overskud i hverdagen.

Projektet er et samarbejde mellem

  • Holstebro Kommune,
  • lokalafdeling Bedre Psykiatri samt
  • Kultur & Frivillighuset.

Der er ofte ressourcekrævende at være forældre til et psykisk sårbart barn, Derfor er det af stor betydning, at forældrene får redskaber til at håndtere denne belastning hensigtsmæssigt, således de både kan bevare livskvalitet og være den trygge, faste ramme i barnets/den unges liv.

Projektet tilpasses løbende forældrenes ønsker og behov, hvilket ændrede strukturen fra ”normale” netværksgrupper til en stor gruppe.

Temaaftener og workshops

Ca. 4 gange om året afholdes en temaaften/ workshop, hvor der arbejdes med relevante temaer. Disse aftner suppleres med et forum på nettet, hvor forældrene løbende kan gå i dialog med ligestillede forældre om stort og småt, samt være opdateret på arrangementer i projektet. Ligeledes er det muligt at læse resumer af afholdte temaaftner - så selv om man ikke fysisk har været tilstede, er det stadigvæk muligt at være informeret om aftens indhold og dialog.

Projektets hjemmeside - www.familie-forum.dk - finder du yderligere oplysninger.

Forældrene tilkendegiver at ”det er lige det, vi manglede!” De føler sig hørte, fået større indsigt og forståelse for deres situation, og de oplever et større overskud til at håndtere hverdagens udfordringer til gavn for deres børn og familien generelt.

keyboard_arrow_up