Rammeaftalen for det specialiserede socialområde

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 18. januar 2018
af Anne Houstoer Christensen

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Rammeaftalen er en aftale, der er indgået mellem Region Midtjylland og kommunerne i Regionen. Aftalen omfatter det sociale område og specialundervisnings-området og er et fælles redskab til styring af udbuddet og efterspørgslen af pladser i hele regionen.

Aftalen vedtages hvert år senest den 15. oktober af alle kommunalbestyrelser og Regions-rådet.

Rammeaftalen omfatter en lang række områder: 

 • særlige dag-, klub- og døgntilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • sikrede institutioner for børn og unge
 • beskyttet beskæftigelse samt aktivitet- og samværstilbud 
 • midlertidige og længerevarende botilbud til voksne med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne
 • behandling af stofmisbrug
 • kvindekrisecentre
 • hjælpemidler
 • almene ældreboliger til voksne med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne
 • lands- og landsdels-dækkende undervisningstilbud
   

Udover styringen af antallet af pladser indgår takstprincipper og takster for de enkelte tilbud i Rammeaftalen. Endelig kan regionen og kommunerne aftale en række fælles fokusområder, og udviklingsplaner for tilbud med flere end 100 pladser skal vedlægges.

Rammeaftale


keyboard_arrow_up