Rammeaftalen for det specialiserede socialområde

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 18. januar 2018
af Anne Houstoer Christensen

Rammeaftalen er en aftale, der er indgået mellem Region Midtjylland og kommunerne i Regionen. Aftalen omfatter det sociale område og specialundervisnings-området og er et fælles redskab til styring af udbuddet og efterspørgslen af pladser i hele regionen.

Aftalen vedtages hvert år senest den 15. oktober af alle kommunalbestyrelser og Regions-rådet.

Rammeaftalen omfatter en lang række områder: 

 • særlige dag-, klub- og døgntilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • sikrede institutioner for børn og unge
 • beskyttet beskæftigelse samt aktivitet- og samværstilbud 
 • midlertidige og længerevarende botilbud til voksne med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne
 • behandling af stofmisbrug
 • kvindekrisecentre
 • hjælpemidler
 • almene ældreboliger til voksne med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne
 • lands- og landsdels-dækkende undervisningstilbud
   

Udover styringen af antallet af pladser indgår takstprincipper og takster for de enkelte tilbud i Rammeaftalen. Endelig kan regionen og kommunerne aftale en række fælles fokusområder, og udviklingsplaner for tilbud med flere end 100 pladser skal vedlægges.

Rammeaftale


keyboard_arrow_up