Socialpædagogisk Støtte (Hjemmevejledning)

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 17. januar 2018
af Anne Houstoer Christensen

Borgere med funktionsnedsættelse (f.eks. udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser, hjerneskade) kan have behov for socialpædagogisk støtte.

Socialpædagogisk støtte, enten i eget hjem eller på Skredsande. Her kan vejledningen enten foregå individuelt eller grupper.

Støtten ydes altid på baggrund af en vurdering af borgerens behov. I første omgang som et afklarings- og træningsforløb for at vi, sammen med borgeren, kan finde ud af hvad borgeren selv kan og hvad der er brug for støtte til.

En del af den socialpædagogiske støtte kan gives som gruppevejledning i bofællesskabet eller som gruppevejledning ved Skredsande.
Denne vejledning kan handle om økonomi, indkøb, læsning af post mm.

Vi tager altid udgangspunkt i træning, læring og omsorg. Målet er at borgeren skal klare så meget som muligt selv. Det er vores erfaring, at det giver høj livskvalitet.

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Visitation og Rådgivning

Viborgvej 67
7500 Holstebro

Åbningstid:

Mandag til fredag kl. 9.30 til 12.00, samt torsdag kl. 15.00 til 17.00

Socialrådgiverne telefontid:

Alle hverdage fra kl. 8.15 til 9.00

keyboard_arrow_up