Socialpædagogisk Støtte (Hjemmevejledning)

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 14. juli 2021
af Social og sundhed

Borgere med funktionsnedsættelse (f.eks. udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser, hjerneskade) kan have behov for socialpædagogisk støtte.

Socialpædagogisk støtte, enten i dit eget hjem eller på Skredsande. Her kan vejledningen enten foregå individuelt eller grupper.

Støtten ydes altid på baggrund af en vurdering af dit behov. I første omgang som et afklarings- og træningsforløb for at vi sammen med dig kan finde ud af, hvad du selv kan, og hvad der er brug for støtte til.

En del af den socialpædagogiske støtte kan gives som gruppevejledning i bofællesskabet eller som gruppevejledning ved Skredsande. Denne vejledning kan handle om økonomi, indkøb, læsning af post mm.

Vi tager altid udgangspunkt i træning, læring og omsorg. Målet er, at du skal klare så meget som muligt selv. Det er vores erfaring, at det giver høj livskvalitet.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 14. juli 2021 af Social og sundhed