Visitation og Rådgivning

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 09. februar 2018
af Anne Houstoer Christensen

Visitation og Rådgivning har ansat specialiserede medarbejdere, som arbejder med områderne: Psykiatri, handicap og socialt udsatte.

Socialafdelingens kvalitetsstandarder

Målgruppe

Voksne personer, der har en betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale problemstillinger, f. eks. mennesker med:

 • hjerneskade
 • udviklingsforstyrrelser
 • udviklingshæmning
 • sindslidelser
 • misbrug
 • hjemløshed

Hovedopgaver

Rådgivning og vejledning. Udredning af funktionsevne og afklaring af behov for støtte. Handleplan og opfølgning.

 • Visitation til socialpædagogisk støtte (hjemmevejledning) (SEL §85)
 • Visitation til borgerstyret personlig assistance (SEL §96)
 • Visitation til kontaktpersonordning for døvblindeblevne (SEL §98)
 • Visitation til beskyttet beskæftigelse (SEL §103)
 • Visitation til aktivitets - og samværstilbud (SEL §104)
 • Visitation til midlertidige og længerevarende botilbud (SEL §§107 og 108)
 • Bevilling af ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (SEL §118)
 • Bevilling af merudgifter til voksne (SEL §100) Pjece om merudgifter til voksne

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Socialafdelingen - Visitation og Rådgivning

Viborgvej 67
7500 Holstebro

Åbningstid

Mandag til fredag fra 10.00 - 13.00. Torsdag tillige 15.00-17.00 (Anonym rådgivning)

Socialrådgiverens telefontid

Alle hverdage mellem 08.15 - 09.00

keyboard_arrow_up