Hjerneskadeteam - for børn og unge 0-18 år med erhvervet hjerneskade

 • Print
 • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 21. januar 2018
af Elisabeth Haahr Christensen

Forvaltningerne Social, Sundhed og Arbejdsmarked samt Børn og Unge har et samarbejdsorgan, som skal give børn og unge med erhvervet hjerneskade og deres familier én  indgang til kommunen. Samarbejdet skal sikre, at børnene og deres familier får en sammenhængende, koordineret og målrettet indsats.

Teamet skal sikre, at:

 • der bliver foretaget en tværfaglig vurdering med henblik på at foretage en målrettet og koordineret indsats
 • der udpeges en tovholder/kontaktperson for familien
 • barnet og forældrene følges efter behov fra udskrivelsen og fremover

I teamet indgår:

 • psykolog fra PPR
 • socialrådgiver/familievejleder
 • sundhedsplejerske
 • fysioterapeut
 • ergoterapeut
 • tale-hørekonsulent
 • repræsentant fra daginstitutionsområdet
 • repræsentant fra skoleområdet
 • UU-vejleder

Henvisning til tilbuddet

Hjerneskadeteamet kan kontaktes af forældre, skoler og daginstitutioner via

Hjerneskadekoordinatorerne

Janni Dahl Hermann og Annette Lumby Rasmussen på tlf. 9611 4809 eller rehabilitering@holstebro.dk.

keyboard_arrow_up