Hjerneskadeteam - for børn og unge 0-18 år med erhvervet hjerneskade

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 21. januar 2018
af Elisabeth Haahr Christensen

Vores hjerneskadeteam på børneområdet er et tværfagligt forum, som skal hjælpe til at sikre børn og unge med erhvervet hjerneskade og deres familier en tværfaglig og koordineret indsats.

En erhvervet hjerneskade kan opstå som følge af en ulykke eller sygdom og kan medføre længerevarende funktionsnedsættelser af forskellig art, herunder både fysiske, psykiske og kognitive følger. I hjerneskadeteamet tilbydes også rådgivning til børn med følger efter hjernerystelse.

Teamet skal sikre, at:

  • En koordineret, tværfaglig indsats med inddragelse af relevante fagpersoner. Indsatsen varierer i tid og omfang alt efter barnets behov.
  • At barnet og familien tildeles en kontaktperson fra hjerneskadeteamet.

I teamet indgår:

  • Psykologer fra Videnscentret og Center for Træning
  • Familievejleder/socialrådgiver fra Familieafdelingen
  • Sundhedsplejerske fra Videnscentret
  • Fysioterapeut fra Center for Træning
  • Ergoterapeut fra Center for Træning
  • Repræsentant for dagtilbudsområdet/skoleområdet samt UU-vejleder

To af teamets medlemmer fungerer som hjerneskadekoordinatorer, som sikrer samarbejde mellem de forskellige relevante parter.

Henvisning til tilbuddet

Både forældre og fagpersoner kan henvende sig til hjerneskadeteamet. Henvendelse kan ske via hjerneskadekoordinatorerne på børneområdet:

Center for Træning:

Telefon: 96114800, rehabilitering@holstebro.dk

Videnscentret:

Telefon: 96117539 (PPRs sekretariat), BU_PPR_postkasse@holstebro.dk

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 21. januar 2018 af Elisabeth Haahr Christensen