Dagområdet

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 09. januar 2018
af Anne Houstoer Christensen

Dagområdet er Holstebro Kommunes tilbud til borgere over 18 år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker.

Vi arbejder med udvikling og træning via gruppetilbud på Centret, Skivevej 7, 7500 Holstebro. Derudover gives individuel støtte på centret eller i eget hjem.

Tilbuddet dækker blandt andet over:

  • Gruppetilbud (fx selvforståelse og recovery)
  • Socialpædagogisk Støtte (tidligere Hjemmevejledning)
  • ADHD / Asperger Team
  • Udvidet Bostøtte
  • Team Vesterbo
  • Bofællesskabet Lokegården
  • Kafferisteriet (aktivitets- og samværstilbud paragraf 104)
  • Kafferisteriet (beskyttet beskæftigelse paragraf 103)
  • Cafétilbud (visiteret og u-visiteret)

Læs mere om tilbuddene på afdelingens egen hjemmeside


keyboard_arrow_up