Tilbud til borgere og pårørende

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 30. marts 2021
af Social og sundhed

Center for Psykiatri har forskellige tilbud både til pårørende og borgere, som er interesserede i psykiatri.

Brugerlærer

Psykiatriskolen varetager uddannelse af brugerlærere. En brugerlærer er en borger over 18 år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker, der ved personlig erfaring har viden om psykisk lidelse, og som er i stand til at formidle denne viden videre.
Ved ønske om besøg af en brugerlærer på skole, arbejdsplads m.v. kan der rettes henvendelse til Christina D. Lunow på tlf. 9611 4734.

Aktivt medborgerskab

Her formidles kontakte til psykisk sårbare borgere, som ønsker at være frivillige. Der kan rettes henvendelse til Ann-Kathrine Kvisgaard Fihl på tlf. 9611 4731.

Psykiatriens venner

Formålet med Psykiatriens venner er at støtte og skabe aktivitet på og omkring psykiatriske tilbud i Holstebro Kommune til glæde for brugernes trivsel i samarbejde med stedets ledelse, brugere, personale og pårørende.
Målgruppen for Psykiatriens venner er pårørende, nuværende brugere, tidligere brugere, tidligere ansatte og ildsjæle med overskud til deres medmennesker og hjertet på rette sted.
Det årlige kontingent er fastsat til 50 kr. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller henvendelse til formanden for vennekredsen.
Se flere oplysninger på dette link.

Netværksgrupper for pårørende til personer med psykisk sygdom

Her er alle tiders mulighed til dig, der er pårørende til en person med psykisk sygdom. Tilbuddet er gratis, hvis du bor i en af de 6 kommuner, der er nævnt i pjecen.

I netværksgrupperne får du mulighed for at møde ligestillede, der ligesom du er pårørende. Derudover kommer du med til 3 spændende foredrags aftener, hvor du/I også får mulighed for at mødes med de pårørende, som du skal være i netværksgruppe med. 

Center for Psykiatri er repræsenteret ved Ingrid Skadhede.
Interesserede kan kontakte Ingrid Skadhede på tlf. 20 25 99 43 og mail ingrid.skadhede@holstebro.dk.

Psykiatriskole

Psykiatriskolen udgiver et program for foredrag, kurser og oplæg. Der kan rekvireres et program ved henvendelse til Ann Kathrine Kvisgaard Fihl på tlf. 9611 4731. Se i øvrigt foredrag i de øvrige kommuner i Region Midtjylland. 


keyboard_arrow_up