Navngivning

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Et barn skal navngives, før det er et halvt år. Det kan I gøre ved dåb eller her på siden

Navngivning ved dåb i folkekirken

Mange børn bliver navngivet ved en dåb i den danske folkekirke. Ved dåben bliver barnet medlem af folkekirken. Det er den eller dem, der har forældremyndigheden, der bestemmer, om et barn skal døbes. Dåben kan aftales med kirkens kordegn eller præst.

Når barnet er døbt, bliver dåben registreret i kirkebogen i det sogn, hvor dåben har fundet sted. Efter dåben udsteder dåbs- eller fødesognet en fødsels- og dåbsattest eller en dåbsattest.

Har I spørgsmål til navngivningen i forbindelse med dåben skal I kontakte sognet, hvor barnet skal døbes.

For kontaktoplysninger til sognet, se på sogn.dk.

Læs mere om barnedåb i folkekirken.

Ønsker I at navngive jeres barn før det bliver døbt, kan I ansøge om navngivning med NemID her på siden.

Børn født i Sønderjylland kan ikke navngives ved dåb
Er barnet født i Sønderjylland skal det først navngives i kommunen, hvor barnet er fødselsregistreret.

Ansøg om navngivning med NemID

Her kan du ansøge om navngivning med NemID ved at trykke 'Start'.

Ansøgningen behandles i sognet, hvor barnet bor. Er barnet født i Sønderjylland behandles ansøgningen i kommunen, hvor barnet er fødselsregistreret.

For kontaktoplysninger til sognet, se på sogn.dk.

For oplysninger om de sønderjyske kommuner.

Husk at vedhæfte dokumentation

Hvis én af barnets forældre er født i Grønland, Færøerne eller udlandet, eller hvis de er registreret i et anerkendt trossamfund, skal du vedhæfte en fødsels- og navneattest eller fødsels- og dåbsattest på den eller de forældre.

Er dokumentet skrevet på andre sprog end norsk, finsk, svensk, islandsk, engelsk eller tysk, anbefales det også, at du vedlægger en oversættelse. Sagsbehandleren kan forlange at få de originale dokumenter forelagt.

Hvis du ikke kan få NemID

Hvis du ikke har eller kan få NemID, kan du udfylde en navngivningsblanket.

Den skal sendes til det sogn, hvor I bor. Hvis barnet er født i Sønderjylland, skal den sendes til den kommune, hvor fødslen er registreret.

For oplysninger om dit sogn, se sogn.dk

For oplysninger om sønderjyske kommuner.

Spørgsmål i forbindelse med navngivningen

Har du spørgsmål i forbindelse med navngivningen, kontakt da sognet, hvor du bor. Hvis barnet er født i Sønderjylland, så kontakt den kommune, hvor barnet er fødselsregistreret.

For kontaktoplysninger til sognet se på sogn.dk.

Find oplysninger om sønderjyske kommuner.

Alle skal have et navn

Alle børn skal, inden de fylder seks måneder, have mindst et fornavn og et efternavn.

Hvis I ikke giver barnet et fornavn inden for seks måneder, kan I få en bøde. Hvis barnet ikke har fået et efternavn inden for samme frist, får det automatisk morens efternavn.

Bemærk, at der findes særlige regler for børn, der er født i Sønderjylland. Læs mere om de særlige regler på Kirkeministeriets hjemmeside.

Du kan læse mere om navngivning på Ankestyrelsens hjemmeside.

Dåb og navngivning i et anerkendt trossamfund udenfor Sønderjylland

I kan også vælge at navngive jeres barn ved dåb i et anerkendt trossamfund. Det kræver, at én af jer tilhører et anerkendt trossamfund, og at trossamfundet har en anerkendt præst.

Barnet bliver ved dåben skrevet ind i de ministerialbøger, som trossamfundets præst fører.

De anerkendte trossamfund, der fører ministerialbøger, er:

  • Den Katolske Kirke i Danmark
  • Den reformerte menighed i Fredericia
  • Den franske-reformerte menighed i København
  • Den tysk-reformerte menighed i København
  • Det Mosaiske Troessamfund
  • Metodistkirken i Danmark
  • Den ortodokse russiske kirkes menighed i København
  • Den norske menighed ved Kong Haakon kirken i København
  • Svenska Gustafsförsamlingen i København
  • Den til St. Alban’s English Church i København hørende menighed

Hvis barnet er født i Sønderjylland skal det navngives ved anmeldelse til kommunen.

Hvornår får du en attest på dit barn?

Du kan ikke bestille en attest på dit barn med NemID. Har du brug for en attest, fx en fødsels- og navneattest, skal du henvende dig personligt til et kirkekontor.

Når du har navngivet dit barn med NemID, får du automatisk 'Bekræftelse af navn' til anmelders e-boks. Vær opmærksom på, at alle myndigheder nu kan se, at barnet har fået navn i CPR.

Lovgivning

Reglerne for navne finder du i Navneloven.

Du kan læse en bearbejdet udgave af navnereglerne i Navnebekendtgørelsen.

I vejledningen kan du se, hvordan sagerne bliver behandlet.

Skrevet af Kirkeministeriet
borger.dk

Teksten er hentet fra borger.dk

keyboard_arrow_up