Kørsel til læge og speciallæge for ikke-pensionister

  • Print
  • Forstør tekst

Hvis du ikke er pensionist kan du søge om befordringsgodtgørelse, hvis du har været ved speciallæge, og der er længere end 50 km til den nærmeste speciallæge.

Befordringsgodtgørelsen vil typisk udgøre, hvad der svarer til billigste offentlige transport til nærmeste speciallæge. I særlige tilfælde kan der udbetales kilometergodtgørelse efter gældende takster.

Hvis du ønsker at ansøge om befordringsgodtgørelse skal du aflevere til din bopælskommune:

  • Dokumentation fra den læge eller speciallæge, du har besøgt.
  • Evt. bilag fra befordringen. 

 For pensionister gælder særlige regler.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 19. februar 2018 af Ilse Bogh