VIELSE FOR UDENLANDSK STATSBORGER

Lovligt ophold

Er du udenlandsk statsborger, skal vi have dokumentation for, at du opholder dig lovligt i Danmark. 
Kommer du fra et EU eller EØS-land, kan du opholde dig i Danmark i tre måneder, og hvis du vil giftes eller registreres, mens du er i Danmark, skal vi se dit pas.

Civilstandsattest

Vi skal have en civilstandsattest fra det land du har bopæl i. Den må ikke være mere end tre måneder gammel.
Har du tidligere været gift i udlandet, skal vi se de originale papirer for, at det tidligere ægteskab er opløst, hvad enten det er ved skilsmisse eller dødsfald. Papirerne skal være oversat og legaliseret.

Legalisering af dokumenter

Udenlandske dokumenter skal legaliseres og derefter oversættes til dansk eller engelsk. Det er forskelligt, om der kræves legalisering eller en apostillepåtegning. Du kan kontakte det pågældende lands ambassade og forhøre dig om, hvilke krav der stilles.
En legalisering er en bekræftelse på, at underskriften på dokumentet er ægte.

Apostillepåtegning af dokumenter

Hvis et land er tiltrådt Apostille-konventionen, kan man nøjes med en apostillepåtegning. Apostillepåtegning fås oftest i det pågældende lands ambassade eller konsulat.
Læs mere om hvilke lande der er tiltrådt Apostille-konventionen.

 

Danske ambassader i udlandet

Du kan finde adresser på danske ambassader i udlandet på Udenrigsministeriets hjemmeside.
Når en dansker gifter sig med en udlænding, der ikke bor i Danmark, skal vi orientere om familiesammenføring. Dette gøres ved at underskrive en §11b erklæring.

keyboard_arrow_up