Boligændring

  • Print
  • Forstør tekst

Har du eller dit barn et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan kommunen søges om hjælp til boligændringer, så din bolig passer bedre til dig eller dit barns behov.

Hvem kan få hjælp til boligændring

Personer med et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan søge om en bolig ændring, når den er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. 

Hvad kan der ydes hjælp til?

Der kan ydes hjælp til en nødvendig ændring af boligen, hvis den gør dig eller dit barn i stand til at udføre daglige funktioner selvstændigt, med væsentlig mindre hjælp fra andre eller lette andres arbejde i forhold til dig eller dit barn.

Behovet for boligændring kan blive så omfattende, at alternative løsninger skal findes fx flytning til bedre egnet bolig

I særlige tilfælde kan der ydes hjælp til tilbygning og eventuelt boligskift.

Social og Sundhed

Myndighed Hjælpemidler og APV

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114910

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag kl. 08.30 - 11.30

keyboard_arrow_up