Hjælp til kørsel

Du har mulighed for at få hjælp til kørsel. Men for at få hjælp til kørsel skal følgende kriterier være opfyldte:

  • Du er ikke i stand til at benytte offentligt transportmiddel.
  • Du har ikke/kan ikke føre egen bil.
  • Du er ikke bevilget køretøj efter Servicelovens §§ 113 - 114. (Sporster, mini-crosser, bil o.s.v.) 
  • Du er i stand til at benytte kørselsordningen, m.h.t. materiel, køretider, tidspunkter, o.s.v.  

Der er mulighed for at få en periodevis bevilling, såfremt en lægeerklæring kan attestere nødvendigheden heraf. f.eks. ved hjertelidelser, hvor man ikke kan tåle kulde.

  • Du har ingen ægtefælle eller andre i dit netværk, der kan transportere dig. Der er egenbetaling på kørslen.

keyboard_arrow_up