Hjemmehjælp

Du kan få hjemmehjælp, hvis du er fysisk eller psykisk er væsentligt svækket, og har brug for hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Hjælpen bliver givet i form af hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at hjælpen tilrettelægges sammen med dig, med støtte, så du kan gøre så meget som muligt selv.  

Der er to former for hjemmehjælp - Varig og midlertidig hjemmehjælp.

Varig hjemmehjælp

Du kan få varig hjemmehjælp hvis det vurderes, at du i længere tid har brug for praktisk hjælp eller hjælp til personlig pleje. Du skal ikke betale for hjælpen.

Midlertidig hjemmehjælp

Du kan få midlertidig hjemmehjælp hvis du er syg eller svag efter en sygdom og midlertidigt har brug for praktisk hjælp eller personlig pleje. Du skal ikke betale for hjælpen. 

Hjemmehjælp kan bestå af praktisk hjælp og/eller personlig pleje alene.


keyboard_arrow_up