Hjemmehjælp

  • Print
  • Forstør tekst

Sidst opdateret 21. januar 2018
af Elisabeth Haahr Christensen

Du kan få hjemmehjælp, hvis du er fysisk eller psykisk er væsentligt svækket, og har brug for hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Hjælpen bliver givet i form af hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at hjælpen tilrettelægges sammen med dig, med støtte, så du kan gøre så meget som muligt selv.  

Ansøgning om hjemmehjælp sker ved henvendelse til Visitationen. Visitationen vurderer, om du kan få hjemmehjælp, og hvilke opgaver du kan få hjemmehjælp til.


Social og Sundhed

Social og Sundhed

Visitationen - Hjemmehjælp og boliger

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid:

Visitatorerne hverdage  kl 08.30 – 09.30.

Administrationen hverdage kl. 09.30 -11.30.

keyboard_arrow_up