Hjemmetræning

  • Print
  • Forstør tekst

Hjemmetræning, også kaldet hverdagsrehabilitering,  har til formål at du kommer til at klare dig så godt som muligt i hverdagen.

Hvis du er i målgruppen for bevilling af hjemmehjælp eller praktisk hjælp (efter servicelovens §83), er motiveret og har potentiale til at få et mere selvstændigt funktionsniveau, kan du bevilges et rehabiliteringsforløb.

Visitationen bevilger forløbet, hvorefter du henvises til Center for Træning som, i samarbejde med hjemmeplejen planlægger et kortere og afgrænset træningsforløb ud fra devisen hjælp til selvhjælp.

Målet med hjemmetræning er:

  • At forbedre dine færdigheder så du kan klare så mange som muligt af dagligdagens opgaver selv.
  • At forbedre livskvaliteten i hverdagen

For nogen vil træningen betyde, at man kan klare sig helt uden hjælp. Andre vil kunne klare sig med mindre hjælp.

Hjælpen vil naturligvis stadig være der til dem, der ikke kan klare sig selv.

keyboard_arrow_up