Pasning af døende i eget hjem - plejeorlov

Ønsker du at passe et familiemedlem eller en nær pårørende, som ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om plejeorlov og derved få godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste (plejevederlag).

Det er en betingelse for bevillingen af plejeorloven, at en læge vurderer, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke gør det nødvendigt med et hospitalsophold samt at levetiden for den syge, forventes at være kort. 

Uddybning af betingelserne kan du få ved henvendelse til vores terminal Team - se kontaktoplysninger.  

Plejevederlag

Der kan højst udbetales 1,5 gange sygedagpenge (hvis du er berettiget til sygedagpenge) eller 14.890 kr. pr. måned (hvis du ikke er berettiget til sygedagpenge). Plejevederlaget kan dog aldrig overstige din hidtidige indtægt.

Hjælp under forløbet

Under plejeforløbet er det muligt samtidigt af få den nødvendige hjælp fra hjemmeplejen og hjemmesygepleje. 

Oplysninger

Ønsker du at søge plejeorlov eller har du spørgsmål til ordningen, kan du kontakte vores kommunale palliativ sygeplejerske på tlf.: 9611 4170  mellem kl. 08.00 og 09.00 alle hverdage. 

Medicin

Læs mere om betaling af medicin til døende i eget hjem.

keyboard_arrow_up