Pasning af døende i eget hjem - plejeorlov

  • Print
  • Forstør tekst

Ønsker du at passe et familiemedlem eller en nær pårørende, som ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om plejeorlov og derved få godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste (plejevederlag).

Det er en betingelse for bevillingen af plejeorloven, at en læge vurderer, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke gør det nødvendigt med et hospitalsophold samt at levetiden for den syge, forventes at være kort. 

Uddybning af betingelserne kan du få ved henvendelse til vores kommunale palliative sygeplejerske - se kontaktoplysninger.  

Plejevederlag

Der kan højst udbetales 1,5 gange sygedagpenge (hvis du er berettiget til sygedagpenge) eller 16.118,00 kr. (2020 tal) pr. måned (hvis du ikke er berettiget til sygedagpenge). Plejevederlaget kan dog aldrig overstige din hidtidige indtægt.

Hjælp under forløbet

Under plejeforløbet er det muligt samtidigt af få den nødvendige hjælp fra hjemmeplejen og hjemmesygepleje. 

Oplysninger

Ønsker du at søge plejeorlov eller har du spørgsmål til ordningen, kan du kontakte vores kommunale palliativ sygeplejerske på tlf.: 9611 4170 . Du lægger en besked på telefonsvareren, hvorefter der hurtigst muligt vil blive ringet tilbage til dig.

Medicin

Læs mere om betaling af medicin til døende i eget hjem.

Social og Sundhed

Kommunal palliativ sygeplejerske


phone 96114170

Thorsvej 65 c
7500 Holstebro

Indtal en besked på telefonsvareren, og der bliver ringet tilbage så hurtigt som muligt

 

Du kan skrive til den palliative sygeplejerske på denne mail: sundhed@holstebro.dk

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 28. september 2022 af Elisabeth Haahr Christensen