Betaling af medicin til døende i eget hjem

Den praktiserende læge sørger for, at søge fuld tilskud hjem til den receptpligtige medicin til den, der ønsker at dø i eget hjem (herunder plejehjem/plejebolig eller hospice). Det er derfor den syges læge, der skal rettes henvendelse til, hvis der skal søges tilskud til medicin. 

Herudover yder kommunen hjælp til håndkøbsmedicin, proteindrik og sygeplejeartikler. Dette for at tilgodese, at de syge som ønsker at dø i eget hjem, ikke skal påføres udgifter, som de ikke ville have haft under en indlæggelse på  et sygehus.

Hjælpen er ikke afhængig af om det er en pårørende eller kommunen, der yder bistand fra hjemmeplejen.

Tilskud til medicin er uafhængigt af, om lægemidlet er omfattet af de forskellige pris- og tilskudsbetingelser for lægemidler.

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Kommunal palliativ sygeplejerske

Thorsvej 65 c
7500 Holstebro

Ingen telefontid. Læg besked på telefonsvareren, og der vil blive ringet tilbage så hurtigt som muligt

keyboard_arrow_up