Post til døren

  • Print
  • Forstør tekst

Hvis du  ikke selv kan hente din post i postkassen eller i postkasseanlægget, har du krav på at få adresserede forsendelser afleveret direkte til din bolig.

Det er en forudsætning, at der ved din bolig er en afleveringsmulighed i form af brevsprække eller en postkasse.

Post Danmark afleverer alle forsendelsestyper til hele husstanden direkte til boligen, hvis bare én i husstanden opfylder betingelserne for post til døren.

Er funktionsnedsættelsen midlertidig, vil posten kunne leveres til døren i maksimalt 6 måneder.

Hvordan

Er du bevægelseshæmmet eller handicappet - og kan du ikke selv hente din post i postkassen eller postkasseanlægget - kan du søge kommunen om at få bragt posten til døren.

Du skal ansøge Visitationen om fritagelsen. Du kan søge elektronisk eller hente en papirudgave af ansøgningsskemaet i Borgerservice eller i Visitationen.

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til Visitationen.

Det vurderes herefter, om du opfylder betingelserne for at få post til døren. Kan ansøgningen godkendes som en midlertidig eller varig ordning, giver kommunen besked til Post Danmark, der registrerer, at posten skal afleveres direkte til din bolig. 

Bevilling eller et eventuelt afslag vil blive sendt til dig.

Social og Sundhed

Myndighed Hjemmehjælp og boliger

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114950

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid:

Visitatorerne hverdage  kl 08.30 – 09.30.

Administrationen hverdage kl. 09.30 -11.30.

keyboard_arrow_up