Træning

  • Print
  • Forstør tekst

Formålet med træning er, at støtte dig i at øge dit funktionsniveau med en målrettet træningsindsats. Sammen skaber vi udvikling, målrettet, nærværende og rettidigt.

Træningen vil være tidsafgrænset og stile mod, at du efter endt træning, kan vedligeholde dit opnåede aktivitetsniveau.

Hvem kan få træning?

Du kan få træning hvis:

  • Du i henhold til en genoptræningsplan fra sygehuset har behov for ambulant genoptræning
  • Dit funktionsniveau er nedsat grundet midlertidig svækkelse, der ikke er behandlet i tilknytning til en sygehusindlæggelse (primært ældre borgere der har været ramt af influenza, lungebetændelse eller anden almen svækkelse)
  • Du har brug for at vedligeholde dit nuværende funktionsniveau, for at klare dig bedst muligt. Forudsætningen er at du har brug for en individuel træningsindsats og at funktionsevne er væsentligt nedsat.

For at kunne modtage et træningstilbud skal du være lægeligt udredt med hensyn til diagnose og prognose, ligesom det fagligt skal vurderes, at du vil kunne få et godt udbytte af træningen.


keyboard_arrow_up