Træning

Formålet med træning er, at du kan generhverve eller vedligeholde dit funktions- og færdighedsniveau, så du har mulighed for at leve en så selvstændig og aktiv tilværelse som muligt, ud fra de ønsker og muligheder, du har.

Hvem kan få træning?

Du kan få træning hvis:

  • du i henhold til en genoptræningsplan fra sygehuset har behov for ambulant genoptræning
  • dit funktions- og færdighedsniveau pludseligt er nedsat, f. eks. efter en ulykke eller ved sygdom, hvor du ikke har været i kontakt med sygehuset
  • dit funktions- og færdighedsniveau over længere tid er faldet pga. svækkelse eller kronisk, fremadskridende sygdom

For at kunne modtage et træningstilbud skal du være lægeligt udredt med hensyn til diagnose og prognose, ligesom det fagligt skal vurderes, at du vil kunne få et godt udbytte af træningen.


keyboard_arrow_up