Træning

Formålet med træning er, at støtte dig i at øge dit funktionsniveau med en målrettet træningsindsats. Sammen skaber vi udvikling, målrettet, nærværende og rettidigt.

Træningen vil være tidsafgrænset og stile mod, at du efter endt træning, kan vedligeholde dit opnåede aktivitetsniveau.

Hvem kan få træning?

Du kan få træning hvis:

  • du i henhold til en genoptræningsplan fra sygehuset har behov for ambulant genoptræning
  • dit funktions- og færdighedsniveau pludseligt er nedsat, f. eks.efter sygdom der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Eksempelvis efter længere tids sengeleje eller efter et fald.
  • dit funktions- og færdighedsniveau over længere tid er faldet pga. svækkelse eller kronisk, fremadskridende sygdomog du har brug for en individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde dine færdigheder.

For at kunne modtage et træningstilbud skal du være lægeligt udredt med hensyn til diagnose og prognose, ligesom det fagligt skal vurderes, at du vil kunne få et godt udbytte af træningen.


keyboard_arrow_up