Vederlagsfri fysioterapi

 • Print
 • Forstør tekst

Vederlagsfri fysioterapi gives alene efter lægehenvisning.

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi, målrettet personer med svært fysisk handicap, skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

 • Man har et svært fysisk handicap
 • Tilstanden er varig
 • Man har en diagnose, som er opfattet af diagnoselisten

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv/ fremadskridende sygdom skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

 • Man har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom
 • Tilstanden er varig
 • Man har en diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom
 • Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale

For at kunne få vederlagsfri fysioterapi skal ovenstående kriterier dermed være opfyldt. Kun bestemte diagnoser indgår i ordningen. Du kan se kriterierne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside på  www.sst.dk.

Vurderer din læge, at du er berettiget, krydses der af i "Vederlagsfri fysioterapi" på henvisningen til fysioterapi, og du skal så ikke betale for fysioterapien. Du kan vælge mellem de fysioterapiklinikker, der er tilsluttet overenskomsten.

Der er følgende klinikker beliggende i Holstebro Kommune:

 • Klinik for fysioterapi og træning, Vinderup
 • Ulfborg Klinik for fysioterapi
 • Fysioterapien Benefit
 • Fysio Danmark, Holstebro
 • Mobilfysioterapeut Søren Dige

Vederlagsfri fysioterapi gives enten som et individuelt tilbud, dog primært som holdtræning.

Børn mellem 0 og 18 år

På børneområdet (0-18 år) tilbyder Holstebro kommune vederlagsfri fysioterapi til de børn, som har behov for at modtage behandlingen i dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave eller skole). Kontakt Center for Træning.

De borgere, der ikke er berettiget til vederlagsfri fysioterapi, kan eventuelt, via egen læge, henvises til fysioterapi med en egenbetaling. 


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 28. september 2022 af Elisabeth Haahr Christensen