Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi gives alene efter lægehenvisning. Vederlagsfri fysioterapi gives enten som et individuelt tilbud eller som holdtræning og er et tilbud til borgere med varigt svært fysisk handicap samt til borgere som har en funktionsnedsættelse som følge af en fremadskridende sygdom. 

For kunne få vederlagsfri fysioterapi skal der være bestemte kriterier, som kan opfyldes. Således indgår kun bestemte diagnoser i ordningen. Du kan se kriterierne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside på www.sst.dk.

Vurderer din læge, at du er berettiget, krydses der af i "Vederlagsfri fysioterapi" på henvisningen til fysioterapi, og du skal så ikke betale for fysioterapien. Du kan vælge mellem de fysioterapiklinikker, der er tilsluttet overenskomsten.

Der er følgende klinikker beliggende i Holstebro Kommune:

  • Klinik for fysioterapi og træning, Vinderup
  • Ulfborg Klinik for fysioterapi
  • Fysioterapien Sct. Jørgen
  • Fysio Sønderland
  • Mobilfysioterapeut Søren Dige

De borgere, der ikke er berettiget til vederlagsfri fysioterapi, kan eventuelt, via egen læge, henvises til fysioterapi med en egenbetaling. 

keyboard_arrow_up