Visitation til træning

  • Print
  • Forstør tekst

Visitation til træning kan indeholde:

  • vedligeholdelsestræning til børn og voksne
  • genoptræning 

Der ydes ambulant genoptræning efter indlæggelse eller behandling på skadestue. Genoptræning kan gives enten i dit eget hjem, i kommunens træningscentre eller i lokaler tilknyttet områdekontorerne. 

Det er også muligt at vælge genoptræning i en anden kommune.

Personale

Til at varetage opgaverne er der ansat ergoterapeuter, fysioterapeuter samt administrative medarbejdere.

Nogle af de trænende terapeuter har kontor i tilknytning til hjemmeplejens områdekontorer, hvor de har et tæt samarbejde med plejepersonalet:

Social og Sundhed
Social og Sundhed

Visitationen - Hjemmehjælp og boliger

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid:
Visitatorerne hverdage fra kl. 08.30 - 09.30.
Administrationen hverdage fra kl. 09.30 - 15.00 (fredag til kl. 14.00)


keyboard_arrow_up