Forebyggende Fremskudt Sygefraværsindsats

  • Print
  • Forstør tekst

Sidst opdateret 31. oktober 2018
af Anne Houstoer Christensen

Forebyggelse mod sygemelding

Tilbuddet er

For dig, der er bosat i Holstebro Kommune, er i job med risiko for at for at blive sygemeldt, eller som nyligt er blevet sygemeldt på grund af psykiske belastningsreaktioner, stress og depression.

Formål med indsatsen

Arbejdsfastholdelse eller overgang til andet job - herunder også for borgere i fleksjob.

Henvisning til sygefraværsindsatsen

Henvisning sker via henvendelse til egen læge.

Tilbud

Du tilbydes en tidlig indsats med henblik på at fastholde dig i arbejde eller i en overgang til et andet ikke så belastende job.

Tilbuddet kan være anonymt, så længe du ikke er sygemeldt.

Der indledes med en individuel, afklarende samtale, hvor dine udfordringer afdækkes, og indsatsen tilrettelægges.

Indsatserne kan være individuelle og/eller som gruppeforløb.

Hvad koster tilbuddet?

Tilbuddet er gratis.


Social og Sundhed

Social og Sundhed

Koordinator

Viborgvej 67
7500 Holstebro

keyboard_arrow_up