Tilbud til veteraner

  • Print
  • Forstør tekst

Til hvem?

Har du været udsendt i en international mission som fx. soldat, nødhjælpsarbejder, politibetjent, sygeplejerske eller læge, og har du efterfølgende fået nogle problemer, du oplever, at du har brug for støtte til? Eller er du pårørende til en nuværende eller tidligere soldat/veteran?

Efter en udsendelse kan der opstå sociale, psykiske eller fysiske problemer som følge af de episoder, man har været en del af.

Holstebro Kommune yder i samarbejde med Veterancentret en koordineret og kvalificeret støtte til veteraner for at sikre, at du får den nødvendige støtte i netop din situation.

Støtten er delt op i en række specialiserede tilbud ved Forsvaret, sundhedsmyndighederne, den regionale psykiatri og ikke mindst de frivillige organisationer.

Veterankoordinator - din direkte indgang

Kommunen arbejder primært med generelle tilbud, som blandt andet retter sig mod beskæftigelse, børn- og ungetilbud samt familietilbud. Disse tilbydes børn, unge, familie, pårørende og borgere med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.  Det kan eksempelvis dreje sig om pædagogisk støtte, jobsøgning/CV, sygedagpenge, revalidering, udredning til fleksjob og førtidspension, eller helt lavpraktisk blot en støttende og uformel samtale.

Kontakt kommunen for at finde ud af om tilbuddene gælder dig.

Din indgang til kommunen er via vores veterankoordinator Alexander Didriksen, som træffes direkte på tlf. nr. 9611 3814.

Alexander vil være behjælpelig med at få dig i kontakt med den medarbejder, der matcher din forespørgsel. Alexander kan træffes mandag til torsdag kl. 8.00-17.00 og fredag fra kl. 8.00-14.00.

Alexander har tavshedspligt og kan bruges som støttende person, hvis du har behov for at tale om såvel små som store problemer i hverdagen.

Hvis man udenfor veterankoordinatorens telefontid har akut behov for hjælp, henvises til Forsvarets Veterancenters døgntelefon på tlf. nr. 7281 9700.


Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked

Veterankoordinator Alexander Didriksen

Kirkestræde 15
7500 Holstebro

Alexander kan træffes mandag til torsdag kl. 8.00-17.00 og fredag fra kl. 8.00-14.00.

keyboard_arrow_up