Tilbud til veteraner

Har du været udsendt i international mission som soldat, og har du efterfølgende fået nogle problemer du oplever, at du har brug for støtte til? Eller er du pårørende til en nuværende eller tidligere soldat/veteran?

Efter en udsendelse kan der opstå sociale, psykiske eller fysiske problemer som følge af de episoder man har været en del af.

Holstebro Kommune yder i samarbejde med Veterancentret en koordineret og kvalificeret støtte til veteraner, for at sikre at du får den nødvendige støtte i netop din situation.

Støtten er delt op i en række specialiserede tilbud ved Forsvaret, sundhedsmyndighederne, den regionale psykiatri og ikke mindst de frivillige organisationer.

Kommunen arbejder primært med generelle tilbud, som f.eks. retter sig mod beskæftigelse. Disse tilbydes alle borgere med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.  Det kan f.eks. dreje som om sygedagpenge, revalidering, udredning til fleksjob og førtidspension. Kontakt kommunen for at afklare om du er i målgruppen.

Din indgang til kommunen er via vores veterankoordinator Alexander Didriksen, som træffes direkte på tlf. nr. 9611 3814. Alexander vil være behjælpelig med at få dig i kontakt med den medarbejder, der matcher din forespørgsel.

Du kan læse mere om de øvrige tilbud på de respektive hjemmesider.


keyboard_arrow_up