Asfaltarbejde på veje og stier

På kortet kan du se planlagte og igangværende asfaltarbejder på offentlige veje og stier. Når vi kender det tidspukt, arbejdet udføres, opdaterer vi kortet. Tidspunktet kan ændres med kort varsel, da udlægning af asfalt afhænger af vejret.

Brug zoomfunktionen på kortet, og marker en af strækningerne for at få yderligere oplysninger om hvilken form for asfaltarbejde der udføres samt formodet tidspunkt for udførslen.

Beboere kan køre

Vi tilrettelægger arbejdet, så der bliver færrest mulige gener for trafikanter og beboere. Der vil være mulighed for beboerkørsel, men der kan dog være forsinkelser.
Enkelte veje vil blive spærret for gennemkørsel i kortere tid. Typisk får de enkelte lodsejere direkte besked via sms fra asfaltfirmaet, inden arbejdet begynder. 

Vis hensyn

Vi beder trafikanter vise hensyn og respektere afspærringer og afmærkninger. Både for deres egen og vejfolkenes skyld. Der kan i øvrigt være risiko for stænk af det sort-brune stof bitumen.
Vi anbefaler, at man finder alternative veje, hvis det er muligt og ellers tager højde for forsinkelser.

Teknik og Miljø

Team Drift - Trafik, Park og Skov

mail Send sikker besked

phone 96117555 - 96117560

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Hvis du har spørgsmål, kontakt venligst Teknik og Miljø ved at bruge "Send sikker besked" knappen.