Myndighedsafgørelser

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra veje og øvrige befæstede arealer i forbindelse med Nordre Ringvejs forlængelse st. 1.0-3.5 og Motorvejen Holstebro N-Aulum, etape 6714, st. 10.2-27.8. Tilladelsen er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 28.

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til anlæg af første delstrækning af motorvejsforløbet fra station 25.0 til kommunegrænsen mod Herning i station 27.8. Denne afgørelse vedrører alene Naturbeskyttelseslovens § 3.

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinie) til anlæg af første delstrækning af motorvejsforløbet fra station 25.0 til kommunegrænsen mod Herning i station 27.8. Denne afgørelse vedrører alene Naturbeskyttelseslovens § 18 i Holstebro Kommune.

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til anlæg af strækning af motorvejsforløbet fra station 10.0 til station 25.0 samt forlængelse af Nordre Ringvej i Holstebro. Denne afgørelse vedrører alene Naturbeskyttelseslovens § 3.

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §§ 16, 18 og 19 samt Museumslovens§ 29 a til anlæg af strækning af motorvejsforløbet fra station 10.0 til station 25.0 samt forlængelse af Nordre Ringvej i Holstebro. Denne afgørelse vedrører alene Naturbeskyttelseslovens §§ 16, 18 og 19 samt Museumslovens § 29 a i Holstebro Kommune.

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til udførelse af geotekniske boringer i ådale i forbindelse med motorvejen i Holstebro Kommune

Tillæg 1 til dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til udvidelse af arbejdsareal samt brinksikringer ved Savstrup Å og Storå.

Tillæg 2 til dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til Holstebromotorvejen ved Gammelby Bæk, Tvis Å, Savstrup Å og Storå.

Tillæg 3 til dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til Holstebromotorvejen ved passagen af Storå.

Tillæg 4 til dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til Holstebromotorvejen- passage af Tvis Å 

keyboard_arrow_up