Nedklassificering af offentlige veje

Teknisk Udvalg besluttede på et møde i december 2017, at proceduren med nedklassificering af yderligere 5 grusveje samt 33 boligveje igangsættes, hvilket blev offentliggjort d. 15. februar 2018

De berørte lodsejere vil i løbet af 2-3 år modtage en foreløbig tilstandsrapport for vejen i høring. Tilstandsrapporten bliver sendt i høring blandt de lodsejere, som Holstebro Kommune skønner vil blive berørt af beslutningen. De vil have tilstandsrapporten til høring i 8 uger, hvor de har mulighed for at komme med indsigelser til den foreløbige beslutning samt til tilstandsrapporten, jf. Lov om offentlige veje, nr. 1520 af 27. december 2014, § 125, stk. 2.

Tilstandsrapporten tjener som deres sikkerhed for, at de ikke overtager en nedslidt vej, der vil kræve umiddelbare udbedringsarbejder.

Den endelige beslutning om nedklassificering af den offentlige vej, kan tidligst træffes indenfor 4 – 6 år fra offentliggørelses datoen.

De berørte veje fremgår af bilagene under nedenstående for boligveje og grusveje.

Nedklassificering af boligveje

Nedklassificering af grusveje


keyboard_arrow_up