Orientering om private fællesveje på landet

I henhold til privatvejslovens § 13 (Lov om private fællesveje, nr 1234 af 4. november 2015) er det hver enkelt grundejers ansvar at holde vejen i en god og forsvarlig stand til den trafik der er på vejen.

Kortbilag m.m.


keyboard_arrow_up