Trafiksikkerhedsplan

  • Print
  • Forstør tekst

Det overordnede mål med trafiksikkerhedsplanen er gennem planens aktiviteter at nedbringe antallet af tilskadekomne i trafikken og forbedre trygheden på vej- og stinettet. Trafiksikkerhedsplanen består af en hovedrapport samt 3 delplaner.

De 3 delplaner er:

Fundamentet for trafiksikkerhedsplanen er vejklassificeringen, en uheldsanalyse, en skolevejsanalyse, samt en borgerundersøgelse. Trafiksikkerhedsplanen er desuden en del af kommunens servicestrategi.


Teknik og Miljø

Team Trafik og Myndighed

mail Send sikker besked

phone 96117560

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Hvis du har spørgsmål om Trafik og Myndighed, kontakt venligst Teknik og Miljø ved at bruge "Send sikker besked" knappen.

keyboard_arrow_up