Vej og vejforhold

I Holstebro Kommune er der mere end 1100 km offentlige veje. 
Her på siden kan du blandt andet læse om flette regler i trafikken, signalanlæg, GPS og meget andet

Hjælp os med trafikafviklingen 

Hjælp os med bedre trafikafvikling - giv plads til dine medtrafikanter når reglen for sammenfletning gælder.

Når du ser denne tavle gælder reglen for sammenfletning og du skal derfor som bilist være opmærksom på, at den der ligger forrest når de to kørebaner bliver til én, har retten til at flette ind foran dig!

Sammenfletning

Når du ser denne tavle gælder reglen for vognbaneskift og det betyder, at når du længere fremme bliver nødt til at trække ind i den højre vognbane så har du ubetinget vigepligt og du skal derfor vente til der er fri bane eller til en medtrafikant er så venlig at lukke dig ind!

Vognbaneskift

Signalanlæg

Hvor skal jeg henvende mig, ved fejl?

Hvis du observerer defekte pærer eller lignende på kommunens signalanlæg (lyskryds) så kontakt venligst Trafik og Park eller brug appen "Giv et praj" Derefter vil vi omgående få rettet op på fejlen.  

Uden for normal arbejdstid skal defekte signalanlæg anmeldes til Politiet på telefon 1-1-4.

Signalanlæg på statsveje

Hvis du opdager fejl i de signalanlæg, der står på statsvejene, beder vi dig venligst kontakt Vejdirektoratet i Ålborg på telefon 7244 2200

Vejdirektoratet ejer følgende signalanlæg inden for Holstebro Kommune:

  • Samtlige signalanlæg langs Ringvejen i Holstebro i alt 8 anlæg
  • Viborgvej/Sletten - Holstebro
  • Holmegade/Harbogade i Ulfborg 

Signalanlæg i Holstebro Kommune

Holstebro Kommune drifter og vedligeholder i alt 27 signalanlæg.

Torontoanlæg

Et torontoanlæg er et trafiklys, der konstant blinker gult.

Anlægget skal gøre bilister ekstra opmærksomme på et fodgængerfelt.

Torontoanlægget kan være placeret enten over vejen eller i vejsiderne ved et fodgængerfelt.

Der findes flere former for torontoanlæg med blandt andet forskellige antal blinkende pærer, højder og så videre.

Vi får ikke automatisk fejlmeldinger, når et torontoanlæg er defekt. Derfor kan der desværre godt gå et stykke tid, før vi opdager fejlen. Hvis du observerer et defekt torontoanlæg i kommunen, vil vi meget gerne at du kontakter Trafik og Park.

Grundejere i såvel by som på land har pligt til at holde beplantning klippet så den ikke vokser ud over fortov, sti og vej.

Det er til stor gene for al færdsel både gående cyklende og kørende, at hækken ikke er klippet så færdslen kan foregå frit og ugeneret.

Se hvordan du skal forholde dig til klipning af hække og hegn.
 

Kommunen har hidtil tømt rendestensbrønde på både offentlige veje og private fællesveje en gang om året. Men fremover skal grundejerne selv sørge for at tømme rendestensbrøndene på de private fællesveje.

Af Privatvejslovens § 57 fremgår det at:

"Det påhviler ejerne af de til en privat fællesvej grænsende ejendomme at holde vejen i en under hensyn til færdslens art og størrelse god og forsvarlig stand. Vejen skal være forsynet med forsvarligt afløb".

Derfor opfordres grundejerne til selv at iværksætte tømningsordning.

Du kan på nedenstående liste over kort se hvilke veje der er offentlige, stats- eller kommuneveje. Alle andre veje er private eller private fællesveje.

 

For yderligere information kontakt

Teknik og Miljø

Team drift

phone96117555

E-mail

keyboard_arrow_up