Gågader og torve

I maj 2001 påbegyndte man omlægningen af Holstebros gågader til den nuværende udformning med start i Nørregade. Et akut behov for renovering af fjernvarmeledningerne gjorde det nødvendigt at opgrave store dele af gaden, og det gav samtidig mulighed for at få opfyldt et længe næret ønske om en ny belægning.

Første etape, som gennemførtes i løbet af 2001 og foråret 2002, omfattede Nørregade med tilhørende dele af sidegaderne Bisgårdgade, Sct. Jørgens Gade, Danmarksgade, Rådhusstræde og Horsstræde.

I 2003-2004 stod 2. etape for tur. Store Torv med de tilhørende sidegader Vestergade, Østergade og Grønsgade

I Nørregade og de øvrige omlagte gågadestrækninger er der valgt en gadebelægning med et 4 m bredt flisetæppe i rosagrå granit, ilagt bordurbånd i blågrå granit i en rytme, som vil styrke oplevelsen af gadens smalle kurvede forløb med stigning mod nord. Flisetæppet er placeret i gademidten - afgrænset af brændte grå chaussésten langs husfacaderne. Overgangen mellem chaussésten og fliser afgrænser butikkernes udstillingsareal.

I gadens vestlige side er placeret 3 rækker chaussesten med kløvet overflade i langsgående retning og heri er placeret afløbsriste og markeringssten i en fast rytme gennem gaden. De tre rækker chaussésten fungerer desuden som ledelinie for blinde.

I 2014 blev Brostræde og Brotorvet omlagt. Der blev valgt en klinkbelægning som på Den Røde Plads, blot lidt mørkere. I 2016 påbegyndes omlægningen af Sønderlandsgade også med en klinkbelægning.


keyboard_arrow_up