Høring af forslag til budget 2021

På baggrund af Byrådets budgetseminar forelægges materialet til budget 2021 til høring. Høringsperioden er udløbet, og det er derfor ikke muligt at indesende høringer længere.

Kort om høringsmaterialet

Høringsmaterialet består af et administrativt budgetforslag inklusiv bilag. Budgetoplægget tager udgangspunkt i rammerne udmeldt d. 22. april 2020 af Økonomiudvalget, men tager højde for økonomiaftalen mellem regeringen og KL og udvalgenes oplæg til anlæg. Det administrative budget indgår i den videre politiske proces frem mod vedtagelse af budget 2021-2024. 

Høringsperiode

Høringsperioden løb mandag den 7. september kl. 9. Det er derfor ikke muligt at indsende høringssvar længere.

De indkomne høringssvar vil tilgå fagudvalgene og Byrådet og efterfølgende indgå som en del af det budgetmateriale, der ligger til grund for Økonomiudvalgets udarbejdelse af budgetforslag til Byrådets 1. behandling, som finder sted den 15. september 2020.

Økonomi og IT

Økonomi

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

keyboard_arrow_up