Høring af forslag til budget 2022

På baggrund af Byrådets budgetseminar forelægges materialet til budget 2022 til høring. Høringsperioden løb fra mandag d. 6. september 2021 til mandag d. 13. september 2021 kl.09.00.

Kort om høringsmaterialet

Høringsmaterialet består af et administrativt budgetforslag inklusiv bilag. Budgetoplægget tager udgangspunkt i rammerne udmeldt d. 13. april 2021 af Økonomiudvalget, men tager højde for økonomiaftalen mellem regeringen og KL og udvalgenes oplæg til budget. Det administrative budget indgår i den videre politiske proces frem mod vedtagelse af budget 2022-2025.

Høringsperiode lukket

Der er lukket for høringssvar. 

Høringsperioden løb fra mandag den 6. september til mandag d. 13. september kl. 09.00.

De indkomne høringssvar vil tilgå fagudvalgene og Byrådet og efterfølgende indgå som en del af det budgetmateriale, der ligger til grund for Økonomiudvalgets udarbejdelse af budgetforslag til Byrådets 1. behandling, som finder sted den 21. september 2021.

Økonomi og IT

Økonomi

Kirkestræde 11
7500 Holstebro