Høring af forslag til budget 2023

På baggrund af Byrådets budgetseminar forelægges materialet til budget 2023 til høring. Høringsperioden løb fra fredag d. 2. september 2022 til mandag d. 12. september 2022 kl.09.00.

Kort om høringsmaterialet

Høringsmaterialet består af et budgetoplæg inklusive bilag. Budgetoplægget tager udgangspunkt i rammerne udmeldt d. 19. april 2022 af Økonomiudvalget og tager højde for økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt udvalgenes oplæg til budget 2023 som de fremgik efter byrådet budgetseminar den 2. september. Budgetoplægget indgår i den videre politiske proces frem mod vedtagelse af budget 2023-2026.

Høringsperiode lukket

Høringsperioden løb fra fredag den 2. september til mandag d. 12. september kl. 09.00.

De indkomne høringssvar vil tilgå fagudvalgene og Byrådet og efterfølgende indgå som en del af det budgetmateriale, der ligger til grund for Økonomiudvalgets udarbejdelse af budgetforslag til Byrådets 1. behandling, som finder sted den 20. september 2022.

Økonomi og IT

Økonomi

mail oekonomi@holstebro.dk
phone 96117525

Kirkestræde 11
7500 Holstebro