Høring af forslag til budget 2024-2027

Høringsperioden løb fra mandag d. 4. september 2023 kl. 9.00 til mandag d. 11. september 2023 kl.09.00.

De indkomne høringssvar vil tilgå fagudvalgene og Byrådet og efterfølgende indgå som en del af det budgetmateriale, der ligger til grund for Økonomiudvalgets udarbejdelse af budgetforslag til Byrådets 1. behandling. 

Kort om høringsmaterialet

Høringsmaterialet består af et budgetoplæg inklusive bilag. Budgetoplægget tager udgangspunkt i rammerne udmeldt d. 19. april 2023 af Økonomiudvalget og tager højde for økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt udvalgenes oplæg til budget 2024 som de fremgik efter Byrådet budgetseminar den 1. september. Budgetoplægget indgår i den videre politiske proces frem mod vedtagelse af budget 2024-2027.

Se de indkomne høringssvar her

Økonomi

Økonomi

mail oekonomi@holstebro.dk
phone 96117525

Kirkestræde 11
7500 Holstebro