Center Birkehøj

Facade billede

Center Birkehøj

Center Birkehøj ligger i den nordvestlige del af Holstebro og består på nuværende tidspunkt af 16 boliger og 6 midlertidige opholdspladser (MTO-pladser).

Der er midlertidigt ophold (MTO) til de borgere, hvor det ikke er afklaret, hvilket tilbud der vil være det bedste.

Boligerne er på ca. 55 m2 og er lyse, rummelige 2 værelsesboliger - de fleste med udgang til lukket have. De har alle et stort badeværelse og tekøkken. Der er handicapvenligt miljø udendørs såvel som indendørs. Derudover er der et køkken i forbindelse med den fælles opholdsstue, brede gangarealer og lyse opholdsrum.

Da vi er et nystartet tilbud, er vi under udvikling i forhold til de daglige aktiviteter og samarbejdsflader.

På Center Birkehøj bygger vi på Holstebro Kommunes Værdighedspolitik i arbejdet med beboere med demens/kognitive funktionsnedsættelser.

Vi arbejder med blik for det hele menneske med særligt fokus på den enkelte, og møder beboeren og dennes pårørende, hvor de er.

Den enkeltes ønsker og behov vil være udgangspunkt i plejen, idet vi støtter beboeren til at bevare de færdigheder, som gør, at han/hun får et værdigt liv og en god livskvalitet.

Vi er et professionelt team af ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, som har specialviden og kompetencer inden for arbejdet med mennesker med demens og kognitive funktionsnedsættelser. Vi arbejder tværfagligt for bedst muligt at imødekomme de behov, som den enkelte beboer har.

Dette er endnu ikke etableret.

For at sikre at kvaliteten af plejeboligerne opfylder kravene, føres der tilsyn fra kommunens side og fra Sundhedsstyrelsen. 

Du kan læse mere om, hvordan vi fører tilsyn med plejeboliger/plejehjem i Holstebro Kommune.

Social og Sundhed

Center Birkehøj

mail sundhed@holstebro.dk
phone 96114300

Birkehøj 80
7500 Holstebro