Center for psykiatri

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 03. april 2022
af Social og sundhed

Center for Psykiatri er Holstebro Kommunes tilbud til borgere over 18 år med psykiatrisk diagnose og evt. andre problematikker.

De centrale elementer i centertanken er:

  • Flere små boenheder til forskellige målgrupper i et center og i de tilknyttede satellitter.
  • Bedre udnyttelse af specialistfunktioner og løsning af komplekse opgaver i egen kommune.
  • Nærhed og bedre tilgængelighed, koordination og samarbejde på tværs af medarbejdere/ledelse.
  • Bedre muligheder for at udvikle nye faglige metoder.

Centrets formål er: 

  • At understøtte borgerens recovery-proces.
  • Sammen med borgeren at finde dennes ressourcer og at styrke disse.
  • Tage udgangspunkt i borgerens ønsker og behov for grad og type af indsats, herunder opfølgning og udarbejdelse af handleplan.
  • Respektere borgerens værdighed og styrke borgerens selvstændighed således, at ansvaret for eget liv forbliver hos borgeren.

keyboard_arrow_up