Ældre og pårørende

Opdateret 3. april 2020

Hjemme hos borgeren

Den 3. april 2020 genåbnes der delvist for muligheden for hjælp til rengøring. Tøjvask er genåbnet fuldt ud. Dette gælder for de, der alene modtager praktisk hjælp. 

Forbud mod besøg på plejecentre, plejehjem og bosteder

Besøgsforbuddet er gældende for alle kommunens plejecentre, plejehjem samt kommunale og private bosteder.

Forbuddet mod besøgendes adgang til

  • plejecentre 
  • plejehjem
  • bosteder

er midlertidigt, og indført som en nødvendighed for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.

Forbuddet omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger. Der er dog enkelte undtagelser.

Undtagelse

Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende.
Kontakt plejecentret/plejehjemmet for retningslinjer for mulighed for besøg.

Orientering om forbud mod besøg

Hjemme hos borgeren

Vi har arbejdet i at begrænse antallet af medarbejdere ude hos den enkelte borger, så vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift. sårbare borgere.

Vi lukker ned for rengøring hos borgere, som alene modtager praktisk hjælp. 

Madleverance

Al madleverance opretholdes, og vi finder løsninger ift. at reducere smittespredning. Vores chauffører er instrueret i de nye retningslinjer. 

Plejecentre

Plejecentre har lukket for unødvendige besøg, men eventuelle indflytninger kan stadig pågå – her sikrer vi en sikker sluse til indflytning. 

keyboard_arrow_up