Børn i dagtilbud og skole

Opdateret den 1. april 2020.

FAQ om corona på børne- og ungeområdet

Her finder du en række spørgsmål og svar om corona-epidemiens betydning for børne- og ungeområdet i Holstebro Kommune.

Nødpasning

Der er etableret nødpasning for 0-9-årige børn
i Holstebro Kommune til og med den 13. april 2020 - indtil videre.
Nødberedskabet til pasning er kun i helt
ekstraordinære situationer for at sikre, at så få mennesker som muligt skal samles.

De tre overordnede kriterier for nødpasning af børn er:

  1. 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder
  2. 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder
  3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Nødpasningen organiseres lokalt, så du skal kontakte din lokale skole, institution, dagtilbud, mv., der fortæller dig, hvordan du tilmelder dit barn til nødberedskabet.

På grund af corona-situationen vil der ikke være feriepasning i dagene den 6. - 8. april 2020. I stedet erstattes den af nødpasningen for de børn, der opfylder kriterierne. 

Nej. Vi har indstillet skolebuskørslen. Hvis dit barn har krav på skolebus og er tilmeldt nødpasning skal du kontakte skolen og aftale kørsel.

Nej, hvis du arbejder hjemme, er dine børn ikke omfattet af nødpasning.

Nej. De private tilbud skal selv tilbyde nødpasning inden for de samme kriterier som kommunen.

Den vigtigste opgave er at mindske smittespredning. Derfor samler vi ikke børnene på nuværende tidspunkt, da vi har mulighed for at passe børnene i vante rammer med kendte voksne - og med god plads og afstand.

Vi prioriterer at så få mennesker som muligt - børn og medarbejdere -  samles, og at flest muligt arbejder hjemmefra for at minimere smitten. Det omfatter også køkkenpersonale i børnenes skoler, institutioner og dagtilbud.

Betaling for pasning

Ja. Under den nuværende situation ændres der som udgangspunkt ikke ved den almindelige forældrebetaling. Hvis dagtilbud, SFO og klubtilbud fortsat er lukkede efter påske, har regeringen forpligtet sig til at forhandle en løsning på plads vedrørende forældrebetaling til de nævnte ordninger med folketingets partier.

Du kan altid melde dit barn ud af SFO. Men så længe Danmark er lukket ned, har regeringen besluttet, at forældrebetaling i dagtilbud ikke tilbagebetales.

Nødundervisning

Nødundervisning for alle hjemsendte børn i folkeskolerne (fjernundervisning via AULA og digitale læremidler).

Nødundervisning er for skolebørn. Undervisningen kan være mange forskellige ting: Virtuel undervisning, opgaveskrivning, træningsopgaver i hæfter og online, m.m. Der vil være stor forskellighed fra klasse til klasse, da lærerne har frihed til selv at planlægge det. Nødundervisning er en midlertidig opgave, og vi kan ikke forvente, at kvaliteten er lige så høj som ved almindelig undervisning.

Nødundervisning vil ikke opleves på samme måde som almindelig undervisning på skolen. Det kræver ekstra selvstændighed fra eleverne. Vi forventer ikke, at forældre skal være lærere for deres børn, men hjælpe med at organisere dagligdagen derhjemme, så der også bliver plads til børnenes nødundervisning.

Ved fælles hjemmeskoling gælder samme anbefalinger som ved legeaftaler - 1-2 børn på besøg og helst de samme børn. Og husk hvis børnene har symptomer, skal de ikke være sammen med andre børn, men blive hjemme.

 

Legeaftaler

Ja. Raske børn må gerne lege med raske børn. Vi anbefaler dog, at legeaftaler kun afholdes med 1-2 børn, og at børnene er de samme fra aftale til aftale – og helst skal legeaftalen holdes udenfor.

Børnene må gerne tage på legepladsen. Men her gælder de samme anbefalinger som ved legeaftaler. Og vær ekstra opmærksom på at børnene vasker hænder, når de kommer hjem og undgår at dele legetøj.

Nej, vi opfordrer til, at man ikke laver soveaftaler. Når man sover sammen, er man tæt på hinanden indenfor og over længere tid. Ring i stedet til hinanden og sig godnat.

Nybagte forældre

Ja. Du kan stadig skrive dit nyfødte barn op til vuggestue. Den Digitale Pladsanvisning er ikke lukket ned

Ja. Vi kommer til barselsbesøg på 4.-5. dagen efter fødslen og til etableringsbesøg. Derudover kommer sundhedsplejersken ikke. Til gengæld er telefontiden for Sundhedsplejen udvidet på hverdage fra kl. 8.00 til kl. 12.00. Nummeret er 9611 5300.

Hvor kan du få hjælp?

Se hvordan du fx taler med dit barn om corona:
Film til børn og forældre giver råd om at tale om coronavirus

Du finder også videoer, mv. om coronasmitte i børnehøjde på coronasmitte.dk

I kan også få yderligere sparring via den åbne anonyme telefonrådgivning på tlf. 9611 5370, tirsdag og torsdag mellem kl. 9-12.00 og de øvrige dage mellem kl. 13.00 - 16.00.

Det er helt naturligt, at hverdagen og situationen er en anden for både børn og voksne. Forvent ikke, at børnene arbejder koncentreret hele dagen. Prøv at lave nogle sjove pauser med spil, afslapning, gåture m.m.

Ja. Du kan altid skrive en mail til kommunen med din bekymring. Vi tjekker vores postkasse dagligt. Underret os

Under COVID19-hjemsendelsen fra dagtilbud og skole er hverdagen pludselig blevet meget anderledes for rigtig mange børn, unge og familier. Der er ikke den kontakt til omverden, som der plejer at være, og der kan opstå mange spørgsmål, når man skal forholde sig til den forandrede hverdag.

Ny åben rådgivning giver dig mulighed for at kontakte en fagperson for at få råd og vejledning til, hvordan du bedst kan støtte dit barn eller ung under de helt specielle omstændigheder, der er i denne periode.

Kom i kontakt med os

keyboard_arrow_up