Børn i dagtilbud og skole

Opdateret den 14. maj 2020.

FAQ om corona på børne- og ungeområdet

Her finder du en række spørgsmål og svar om corona-epidemiens betydning for børne- og ungeområdet i Holstebro Kommune.

Hold altid øje med AULA eller BørneIntra, hvor du finder forskellige lokale løsninger.

Dagtilbud

Forældre skal følge med på BørneIntra og Aula, hvor der kommer løbende information fra de enkelte dagtilbud.

Både børn, forældre og ansatte skal indstille sig på en anderledes tid med pasning under genåbningsperioden. Kravene til adfærd, hygiejne, rengøring, kørsel, aflevering og afhentning af børn samt større afstand mellem alle betyder nye måder at være sammen på til leg og læring.
 
Børnene møder derfor ind til en ny virkelighed, som ikke ligner den velkendte hverdag fra før corona-epidemien.
 
Hyppig håndvask og hygiejne kommer til at fylde ekstra meget for alle uanset alder. Børnene skal undgå at lege i større grupper - og holde afstand, når de kan. Indendørs leg skal begrænses og helst ske mellem de samme børn. Legetøj der ikke er nødvendigt bliver pakket ned, og resten bliver rengjort efter brug.

Genåbning af skoler

Som et led i regeringens plan for genåbningen af Danmark fase 2 bliver det igen muligt for elever i 6.-10. klasse at komme i skole fra mandag den 18. maj.
Elever og forældre skal følge med på Aula, hvor der kommer løbende information fra de enkelte skoler.

Skolebusserne kører stort set normalt igen fra den 18. maj. Der kan være enkelte lokale tilpasninger. Hold dig orienteret via Aula.

Forældre skal følge med på AULA, hvor der kommer løbende information fra de enkelte skoler.

Både børn, forældre og ansatte skal indstille sig på en anderledes tid med pasning og undervisning under genåbningsperioden. Kravene til adfærd, hygiejne, rengøring, aflevering og afhentning af børn samt større afstand mellem alle betyder nye måder at være sammen på til leg og læring.

Børnene møder derfor ind til en ny virkelighed, som ikke ligner den velkendte hverdag fra før corona-epidemien.

Hyppig håndvask og hygiejne kommer til at fylde ekstra meget for alle uanset alder. Børnene skal undgå at lege i større grupper - og holde afstand, når de kan. Indendørs leg skal begrænses og helst ske mellem de samme børn.

Meget af undervisningen foregår udenfor.

Udeundervisningen kræver først og fremmest udetøj og sko. Det er vigtigt at dit barn medbringer påklædning efter vejret – og husk det varme tøj. Idrætstimerne foregår også udenfor.

Nødundervisning

Alle børn modtager undervisning ud fra bekendtgørelsen for nødundervisning.

Nødundervisning er en midlertidig opgave, og vi kan ikke forvente, at kvaliteten er lige så høj som ved almindelig undervisning.

Nødundervisning er for skolebørn. Undervisningen kan være mange forskellige ting: Virtuel undervisning, opgaveskrivning, træningsopgaver i hæfter og online, m.m. Der vil være stor forskellighed fra klasse til klasse, da lærerne har frihed til selv at planlægge det.

Regeringen har aflyst afgangsprøverne for 9. og 10. klasse pga. den helt ekstraordinære situation med COVID-19. I stedet ophøjes elevernes afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer, så eleverne får et fuldt eksamensbevis. Eleverne modtager undervisning frem til sommerferien 2020, og de afsluttende standpunktskaraktererne gives senest muligt på skoleåret.

Smitte

Hvem er de øgede risikogrupper og hvad er Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige råd til særligt udsatte og deres familier? Find svaret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside under "Øgede risikogrupper"

Hvis man bor i husstand med en person med påvist COVID-19 må man gerne komme i dagtilbud og skole, hvis den syge er isoleret og alle i husstanden efterlever sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Bor dit barn i husstand med en person, der er i særlig risiko, kan barnet som udgangspunkt godt komme i dagtilbud eller skole. Det vil dog altid være en konkret individuel vurdering, hvordan man i en given situation skal forholde sig. Hvis lægen vurderer, at der er en sundhedsmæssig risiko forbundet med, at barnet kommer i tilbuddet, må de fortsat holdes hjemme.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hvis en person, der har været i et dagtilbud eller på en skole, bliver smittet med COVID-19, skal stedet informeres om det, så de personer, den pågældende har været i nær kontakt med, får det at vide. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hvor kan du få hjælp?

Se hvordan du fx taler med dit barn om corona:
Film til børn og forældre giver råd om at tale om coronavirus

I kan også få yderligere sparring via den åbne anonyme telefonrådgivning på tlf. 9611 5370, tirsdag og torsdag mellem kl. 9-12.00 og de øvrige dage mellem kl. 13.00 - 16.00.

Ja. Du kan altid skrive en mail til kommunen med din bekymring. Vi tjekker vores postkasse dagligt. Underret os

keyboard_arrow_up