Familieområdet

Opdateret den 23. april 2020.

Familiesektionen

Borgere der har sager i Familiesektionen kan både på mail og telefon få personlig kontakt til deres rådgiver. Borgere uden sag kan henvende sig i vagten.

Vi afholder som udgangspunkt alle møder, der kan afholdes telefonisk eller på video. 
Møder der kræver fysisk tilstedeværelse afholdes, hvis vi socialfagligt vurderer, at det er nødvendigt med et fysisk møde, og vi sikrer i alle tilfælde at sundhedsstyrelsen retningslinier overholdes. 

Medarbejderne arbejder som udgangspunkt hjemmefra.
De kan kontaktes på mail og via telefon.

Familiesektionen er lukket for personlig henvendelse.
Vi kan kontaktes på telefonnummer 9611 7540 i nedstående åbningstid:

Mandag kl. 8.00 – 15.20
Tirsdag kl. 8.00 – 15.20
Onsdag kl. 8.00 – 15.20
Torsdag kl. 8.00 – 17.00
Fredag kl. 8.00 – 13.00

Den enkelte medarbejder har telefontid og kan kontaktes på sit direkte telefonnummer i følgende tidsrum:

Mandag kl. 8.30 – 9.30
Tirsdag kl. 8.30 – 9.30
Onsdag kl. 8.30 – 9.30
Torsdag kl. 8.30 – 9.30
Fredag kl. 8.30 – 9.30

Familiesektionens underretningspostkasse læses fortsat dagligt.
Underret os

Akutte situationer, som kræver øjeblikkelig handling, uden for Familiesektionens åbningstid henvises til Socialvagten på telefonnummer 9610 1448.

Børne- og Familiehusene

Familiekonsulenter, ungevejledere, supervisorer og psykologer yder under corona-krisen fortsat støtte til børn, unge og deres familier samt pleje- og aflastningsfamilier. 

Støtten ydes via telefon og video samt i begrænset omfang via besøg i familiernes hjem. Vi kører ikke holdforløb som DUÅ, ART og PMT-O.

Østervang

Ingen ændringer på Østervang.

Anonym Rådgivning

Udvidet åbningstid i Anonym Rådgivning – fra 6 timer ugentligt til 15 timer ugentligt.

keyboard_arrow_up