Jobcentret

Opdateret 17. marts 2020

Nødberedskabet er for borgere, der har behov for at være i kontakt med jobcentret, så længe beskæftigelsesindsatsen er midlertidigt lukket.

Samtlige aktiviteter på Job- og Kompetencecenter Vest og Sprogcenter Holstebro er helt lukket.

Den midlertidige lukning af jobcentrene betyder, at disse aktiviteter suspenderes:

  • Alle igangværende aktiveringstilbud - der bliver heller ikke igangsat nye tilbud
  • Samtaler i jobcentre
  • Lediges forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • Jobcentre og a-kassers mulighed for at give sanktioner.   

Nødberedskabet sikrer, at disse aktiviteter fortsætter:

  • Ledige kan fortsat modtage deres ydelse.
  • Borgere, der bliver ledige, kan tilmelde sige som nyledige via jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcentret, så de fortsat er sikret et forsørgelsesgrundlag eller anden offentlig forsørgelse. Henvendelsesdatoen er afgørende.
  • Borgere kan henvende sig til jobcentret, og kan også afgive klager, men de normale frister, fx klagefrister, suspenderes.

Jobcentrets hovednummer 9611 3800 er åbent alle hverdage mellem kl. 8-12. Det vil i særlige tilfælde for udsatte borgere være muligt at få rådgivning ved fremmøde efter konkret individuel vurdering.

Borgere og virksomheder, der venter på en afgørelse, kan blive kontaktet telefonisk i forbindelse med partshøring og lignende.

keyboard_arrow_up