COVID-19 smittetal i Social og Sundhed

Opdateret 28. maj 2020

Status i Social og Sundhedsforvaltningen pr. 27. maj 2020

 • Der er i perioden d. 8. marts til d. 27. maj blevet hjemsendt 107 medarbejdere i Social og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune grundet mistanke om eller smitte med COVID-19. 
 • Der er d. 27. maj i alt 168 såkaldt ’aktive smittefareskemaer’ på borgere, hvor der har været mistanke om eller smitte med COVID-19, og som plejes i Social- og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. 
 • Ud af samtlige udfyldte smittefareskemaer fra d. 1. marts 2020 frem til d. 27. maj 2020 har vi akkumuleret: 
  • 3 borgere, der pt. er aktivt smittede.
  • 23 borgere, der er testet positiv for COVID-19, men som er raske igen. 
  • 18 borgere med påvist COVID-19 smitte er afgået ved døden. Vi kan ikke afgøre med sikkerhed, om de konkrete dødsfald er sket som følge af smitte med COVID-19, om borgerne er døde som følge af anden sygdom og svækkelse, eller om COVID-19 har været en medvirkende årsag. D. 20. maj lød det akkumulerede tal på 19 borgere. Dette skyldtes en fejlregistrering i systemet, der nu er rettet.  
  • D. 27. maj passes de 3 aktivt smittede borgere på 2 plejecentre i Holstebro Kommune, 2 beboere på Mellemtoft og 1 beboer på Beringshaven.    

Vi har hidtil bragt et akkumuleret tal for medarbejdere, der har været hjemsendt grundet mistanke om COVID-19. Vi bringer fra d. 20. maj et akkumuleret tal for medarbejdere, der har været hjemsendt grundet mistanke om smitte, eller som har været smittet med COVID-19.

I overensstemmelse med den nye nationale teststrategi bliver alle beboere og medarbejdere testet, hvis blot én beboer eller medarbejder konstateres smittet på et plejecenter eller bosted. Det sker med 7 dages mellemrum, til man har konstateret smittefrihed både blandt beboere og medarbejdere.

D. 27. maj er der 1 beboer på Beringshaven og 2 beboere på Mellemtoft med konstateret smitte. Alle beboere med konstateret eller mistænkt smitte plejes med brug af værnemidler. Der er pt. ikke konstateret smitte blandt medarbejdere på nogle plejecentre. 

Fakta

Hvad må oplyses inden for rammerne af GDPR mv.

Oplysninger om smittede borgere

Kommunen må ikke videregive følsomme oplysninger om en person. Det er fx helbredsoplysninger.
Det afgørende er, at der ikke videregives informationer om en identificeret eller identificerbar person. 

Det vil være muligt – inden for reglerne – at oplyse om smitte på de enkelte plejecentre, bosteder mv. Men det skal ske på et niveau, så andre ikke kan identificere, hvem der er smittet.

Det vil sige – jo mere detaljerede oplysningerne bliver, jo sværere bliver det at videregive.

Kommunens jurister vurderer også, at det er inden for rammerne at fortælle, om smitten er blandt personale, beboere eller begge dele. 

 

Oplysninger om døde på det enkelte plejecenter

Også når oplysningerne drejer sig om døde, er der tale om en konkret vurdering. Oplysninger om, at vi har haft x dødsfald, hvor de afdøde har været smittet med COVID-19, kan oplyses.

Men oplysningen må ikke kunne knyttes til en bestemt borger/afdød. Derfor er det vigtigt, at oplysningen ses i sammenhæng med, hvor mange beboere, der er på plejecentret. 

Et eksempel herpå: Hvis der spørges til – hvor mange dødsfald der har været siden 1. marts 2020, og hvor mange er døde med COVID-19 smitte. Så kan det fx ikke oplyses, at det er 3 ud af 3, fordi alle så ved, at de borgere, der døde i det tidsrum, var smittet med COVID-19. 

 

keyboard_arrow_up