Socialområdet

Opdateret 5. april 2020

Forbud mod besøg på plejehjem og bosteder

Besøgsforbuddet er gældende for alle plejehjem samt kommunale og private bosteder.

Forbuddet mod besøgendes adgang  er midlertidigt, og indført som en nødvendighed for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.

Forbuddet omfatter følgende opholdssteder:

  • Kommunale og private plejehjem
  • Kommunale og private aflastningspladser
  • Kommunale og private plejeboliger
  • Andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder.

Besøg i kritiske situationer gennemføres efter anvisning fra det enkelte tilbuds leder.

En kritisk syg eller døende person vil kunne få besøg af nære pårørende. Tillige vil et barn under 18 år eller en voksen med en kognitiv funktionsnedsættelse kunne få besøg af nære pårørende.

Forbuddet omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger og gælder som udgangspunkt alle besøgende. Der er dog enkelte undtagelser.

Orientering om forbud mod besøg

Hjemmebesøg

Vi har arbejdet i at begrænse antallet af medarbejdere ude hos den enkelte borger, så vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift. sårbare borgere.

Vi har forsøgt at omlægge vores hjemmebesøg til flest mulige virtuelle besøg, så vi begrænser omgang med borgerne generelt.

Vi forholder os individuelt til den enkelte borger – eksempelvis er der enkelte borgere med svære problemer, som vi er nødt til at støtte i eget hjem.

I kontakten med disse borgere overholder vi de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Åben anonym Rådgivning

Selv om meget er lukket, kan du stadig få brug for råd og vejledning. I vores Social Anonym Rådgivning er telefonen åben hver torsdag. Og her kan vi bl.a. hjælpe dig over 18 år med:

  • At finde frem til dine muligheder og tilbud i kommunen
  • At læse og forstå, hvad dine mails/breve fra kommunen betyder for dig 
  • At vejlede dig i forbindelse med en skilsmisse
  • At vejlede dig, hvis du akut mangler en bolig
  • At få styr på din økonomi – fx i forbindelse med en gældssanering.

Rådgivningen er gratis, og typisk får du én til to samtaler. Du kan – som navnet antyder – være anonym, hvis du ønsker det. Vi sidder klar ved telefonen hver torsdag kl. 14-16.30. Tlf. 9611 7581

Substitutionsbehandling

Vi har omlagt udleveringen for de borgere som modtager substitutionsbehandling (metadon etc), så der kommer mindst mulig kontakt. Vi sikrer en uddeling, som lever op til alle forskrifter. 

Udsatte

Vi forsøger sammen med Kirkens Korshærs varmestue, Hyttefadet og Trivselshuset i Trekanten at lave et godt tilbud til udsatte borgere, som har behov for særlig social kontakt. Ingen må komme på stederne, men vi forsøger os med daglig telefonisk kontakt. 

Hvis der opstår særlige udfordringer hos enkelte borgere, tages der kontakt til Center for Social Indsats, som sammensætter et individuelt tilbud, så der tages vare på den enkelte borger. 

Dagcentre

Dagcentrene på både social- og sundhedsområdet er lukkede. Ved behov for hjælp i hjemmet kan borgeren eller dennes pårørende rette henvendelse til Myndighedsafdelingen på socialområdet, Viborgvej, for at få den nødvendige hjælp. Også denne kontakt er telefonisk på 9611 7597.

Kafferisteriet

På socialområdet tilbereder Kafferisteriet stadig mad, men maden skal bestilles af Kafferisteriets brugere og kan derefter afhentes udenfor døren.

Psykologkontakten og Psykiatrien i Nordvest

Psykologkontakten tilbyder gratis anonym psykologhjælp og kan kontaktes telefonisk på tlf. 9611 5078. Dette tilbud er forebyggende. Det vil sige, at hvis du allerede er i behandling, skal du fortsætte denne.

AKUT-telefonen i Psykiatrien i Nordvest har ligeledes åbent telefonisk, hvor du anonymt kan ringe alle ugens 7 dage mellem kl. 7.00-22.00 på tlf. 2093 6488. Personligt fremmøde pt. ikke er muligt.

keyboard_arrow_up